Remedial Teaching ABC

A   ADD

      ADHD

      Automatiseringsproblemen met rekenen : Het valt vaak als eerste op dat het kind langzaam rekent. Vaak zijn de antwoorden wel goed, maar er wordt tellend gerekend en dat kost tijd. Op den duur ontstaan er steeds meer problemen omdat de sommen moeilijker worden. Het leren van de tafels gaat moeizaam. Soms valt het pas in groep 5 op dat een kind met rekenen niet voldoende kan automatiseren omdat het kind heel handig is geworden in het snel tellen. In groep 3 heeft het kind vaak onvoldoende geoefend met automatiseren van de sommen onder de 10 en 20. Deze sommen vormen het fundament onder het 'rekenhuis'. Zonder dit fundament ontbreekt een stevige basis waarop verder gebouwd kan worden. Hoe eerder deze problemen worden onderkend, hoe sneller de remediĆ«ring resultaat oplevert.

      Automatiseringsproblemen met lezen

B   Begeleiding van startende leerkrachten

      Begeleiding van rugzakleerlingen

      Begrijpend lezen

C   Coaching van leerkrachten

       Combinatiegroep

      Communicatie

D   Didactiek

       Dyscalculie

      Dyslexie

      Dyslexieverklaring

      Dyslexiebegeleiding

E     Ernstige Taal- en spraakproblemen

      Ervaring in de bovenbouw

      Ervaring in de onderbouw

      Evaluatie

      Externe remedial teacher

F     Faalangst

      Feedback

G    Gedragsproblemen

H    Handelingsgerichte aanpak

       Handelingsplan

      Hoogbegaafdheid

I     Instructie

      Interactie

J     Juf

K   Klassenleerkracht

      Klassenmanagement

L     Leerlinggebonden financiering (LGF)

      Leerproblemen

      Leerstijl

      Leesproblemen

      Leren wordt weer leuk!

      Lesgeven wordt weer leuk!

      Lesvoorbereiding

M   Meester

      Methode

N   Nabespreking

O   Oefenen

      Onderwijsbegeleiding

      Ordeproblemen

      Ouders

      Ontwikkelingsgericht onderwijs

P    Pedagogisch klimaat

R    Rekenproblemen

       Remedial Teaching

      Reflectie

      Rugzak (LGF)

      Rugzakje

      Rugzakbegeleiding op school

      Rugzakleerling

S   Samenwerken

      Startende leerkracht

      Spellingsproblemen

      SMART-doelen

      School Video-interactiebegeleiding

T     Taal in blokjes

      Tellen op de vingers

U     Uit het hoofd leren

V     Verlengde instructie

        Vernieuwingstraject    

        Video-interactiebegeleiding

W     Werkhoudingsproblemen

Y     Y

Z     Zelfvertrouwen

        ZorgleerlingWij gebruiken cookies en diensten van derden om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring op onze website heeft.