Remedial Teaching ABC

 

A   Automatiseringsproblemen met rekenen : Het valt vaak als eerste op dat het kind langzaam rekent. Vaak zijn de antwoorden wel goed, maar er wordt tellend gerekend en dat kost tijd. Op den duur ontstaan er steeds meer problemen omdat de sommen moeilijker worden. Het leren van de tafels gaat moeizaam. Soms valt het pas in groep 5 op dat een kind met rekenen niet voldoende kan automatiseren omdat het kind heel handig is geworden in het snel tellen. In groep 3 heeft het kind vaak onvoldoende geoefend met automatiseren van de sommen onder de 10 en 20. Deze sommen vormen het fundament onder het 'rekenhuis'. Zonder dit fundament ontbreekt een stevige basis waarop verder gebouwd kan worden. Hoe eerder deze problemen worden onderkend, hoe sneller de remediëring resultaat oplevert.

      Automatiseringsproblemen met lezen

B   Begeleiding van startende leerkrachten

      Begeleiding van rugzakleerlingen

      Begrijpend lezen

C   Coaching van leerkrachten

      Communicatie

D   Didactiek

      Dyscalculie

      Dyslexie

E    Evaluatie

      Externe remedial teacher

F     Faalangst

      Feedback

G    Gedragsproblemen

H    Handelingsgerichte aanpak

       Handelingsplan

      Hoogbegaafdheid

I     Instructie

      Interactie

J     Juf

K   Klassenleerkracht

      Klassenmanagement

L    Leerproblemen

      Leesproblemen

      Leren wordt weer leuk!

      Lesgeven wordt weer leuk!

      Lesvoorbereiding

M   Meester

      Methode

N   Nabespreking

O   Oefenen

      Onderwijs Zorg Arrangement

      Ordeproblemen

      Ouders

      Ontwikkelingsgericht onderwijs

P    Pedagogisch klimaat

R    Rekenproblemen

       Remedial Teaching

      Rugzak (LGF) 

     Rugzakbegeleiding op school

S   Samenwerken

      Startende leerkracht

      Spellingsproblemen

T     Taal in blokjes

      Tellen op de vingers

U     Uit het hoofd leren

V     Verlengde instructie    

W    Werkhoudingsproblemen

Y     Y

Z     Zelfvertrouwen

        Zorgleerling 

Wij gebruiken cookies en diensten van derden om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring op onze website heeft.