Hoe werkt Remedial Teaching?

Mijn werkwijze

Mijn werkwijze is als volgt:

a. Aanmeldingsgesprek

Dit gesprek is meestal telefonisch. U geeft in grote lijnen aan welke hulp u voor uw kind wenst. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dat is tevens het intakegesprek.

b. Intakegesprek

We maken persoonlijk met elkaar kennis en we bespreken de mogelijkheden van  bijles of Remedial Teaching voor uw kind. Eventueel kunnen toetsgegevens, een rapport of schoolschriften uw hulpvraag verduidelijken. Als uw hulpvraag past bij wat ik kan bieden zal ik vervolgens een diagnostisch onderzoek doen.

c. Diagnostisch onderzoek

Een diagnostisch onderzoek is nodig om voor de leerling een passend handelingsplan te kunnen maken.

Het onderzoek houdt in dat het kind wordt getest en ik spreek met de leerkracht/intern begeleider en eventueel met andere deskundigen. Indien er een recent onderzoek beschikbaar is, zal er met de beschikbare onderzoekgegevens worden gewerkt om tot een handelingsplan te komen.

Een handelingsplan is een duidelijk overzicht van de geplande lessen en activiteiten, met daarin aandacht voor inhoud en uitvoering van de hulp gedurende een afgesproken periode. Als het diagnostisch onderzoek is afgerond krijgt u een schriftelijk verslag.

Een diagnostisch onderzoek kost € 275,- . Exclusief reiskosten, BTW-vrij.

Een beperkt diagnostisch onderzoek kost € 175,-. Exclusief reiskosten, BTW-vrij.

d. Adviesgesprek

In dit gesprek leg ik u mijn begeleidingsplan voor. Ook spreek ik duidelijk met u af hoe mijn honorarium is opgebouwd en wanneer u mijn declaratie kunt verwachten. Verder bespreken we nog enkele praktische zaken zoals waar en wanneer uw kind wordt begeleid.

e. Bijles en Remedial Teaching

Vervolgens start het traject voor de bijles of remedial teaching.

Meestal duurt een traject 10 weken, waarbij de leerling 1 maal per week les krijgt.

Het tarief voor Remedial Teaching is € 55,-- per 45 minuten. Exclusief reiskosten, BTW-vrij.

f. Evaluatie en afsluiting of vervolgtraject.

Ik maak een schriftelijk verslag van de gegeven lessen en de leerresultaten van uw kind. We bespreken dit verslag. Daarna heeft u de mogelijkheid om de hulp te beëindigen of nog een periode voort te zetten.

Aanvragen

Wij gebruiken cookies en diensten van derden om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring op onze website heeft.